EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties. De commissie wil ervoor zorgen dat de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in alle overeenkomsten tussen de EU en derde landen worden gewaarborgd.

Deze commissie heeft 71 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het vormgeven van en toezien op de uitvoering van het het buitenlands en veiligheidsbeleid en het controleren hoe de EU-middelen voor het extern optreden wereldwijd worden besteed. Daarnaast is voor internationale overeenkomsten die door de EU worden ondertekend goedkeuring van de commissie vereist.

1.

Werkzaamheden

De Commissie buitenlandse zaken is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen, met name die in de naaste omgeving van de Unie, door middel van belangrijke samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's. Kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen vallen ook onder de bevoegdheid van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Sergej Stanishev iS&D
    Urmas Paet iRENEW


Lid/leden

    Michael Gahler iEVP
    Antonio López-Istúriz White iEVP
    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Tanja Fajon iS&D
    Sandra Kalniete iEVP
    Silvio Berlusconi iEVP


    Tonino Picula iS&D
    Maria Arena iS&D
    Petras Auštrevičius iRENEW


    Karol Karski iECR


    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Javier Nart iRENEW
    Demetris Papadakis iS&D


    Harald Vilimsky iID
    Hilde Vautmans iRENEW
    Stelios Kouloglou iGUE/NGL


    Raphaël Glucksmann iS&D


    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA


    Andrius Kubilius iEVP
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA


    Jordi Solé iGroenen/EVA


    Thijs Reuten (PvdA) iS&D
    Kinga Gál iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Adam Bielan iECR


    Andrea Cozzolino iS&D
    Peter van Dalen (CU) iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL
    Norbert Neuser iS&D
    Paulo Rangel iEVP
    Milan Zver iEVP
    Raffaele Fitto iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Nicolas Bay iID
    Angel Dzhambazki iECR
    Jytte Guteland iS&D
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Zdzisław Krasnodębski iECR


    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Dan Nica iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Marco Zanni iID
    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    Assita Kanko iECR
    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR
    Nils Ušakovs iS&D


    Elena Yoncheva iS&D
    Andrey Kovatchev iEVP
    Gabriel Mato iEVP


    Bart Groothuis (VVD) iRENEW


    Daniel Caspary iEVP3.

Meer informatie

4.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Sergej Stanishev iS&D
    Urmas Paet iRENEW


Lid/leden

    Michael Gahler iEVP
    Antonio López-Istúriz White iEVP
    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Tanja Fajon iS&D
    Sandra Kalniete iEVP
    Silvio Berlusconi iEVP


    Tonino Picula iS&D
    Maria Arena iS&D
    Petras Auštrevičius iRENEW


    Karol Karski iECR


    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Javier Nart iRENEW
    Demetris Papadakis iS&D


    Harald Vilimsky iID
    Hilde Vautmans iRENEW
    Stelios Kouloglou iGUE/NGL


    Raphaël Glucksmann iS&D


    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA


    Andrius Kubilius iEVP
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA


    Jordi Solé iGroenen/EVA


    Thijs Reuten (PvdA) iS&D
    Kinga Gál iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Adam Bielan iECR


    Andrea Cozzolino iS&D
    Peter van Dalen (CU) iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL
    Norbert Neuser iS&D
    Paulo Rangel iEVP
    Milan Zver iEVP
    Raffaele Fitto iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Nicolas Bay iID
    Angel Dzhambazki iECR
    Jytte Guteland iS&D
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Zdzisław Krasnodębski iECR


    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Dan Nica iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Marco Zanni iID
    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    Assita Kanko iECR
    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR
    Nils Ušakovs iS&D


    Elena Yoncheva iS&D
    Andrey Kovatchev iEVP
    Gabriel Mato iEVP


    Bart Groothuis (VVD) iRENEW


    Daniel Caspary iEVP