EC press conference by First Vice-President Frans TIMMERMANS and Vice-President Jyrki KATAINEN, on protecting and restoring the world’s forests, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 19 januari 2020
kalender
Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 juli 2019 12:01
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans i, J.T. (Jyrki) Katainen i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Program:

12:01:53 Press conference opening remarks by Frans TIMMERMANS, First Vice-President of the EC in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

12:07:27 Press conference opening remarks by Jyrki KATAINEN, Vice-President of the EC in charge of Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

12:11:39 Q&A

12:44:30 Recorded cutaways


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...