Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 15:00 - 16:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

15.00 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 november 2019 PV - PE643.073v02-00

 • 5. 
  Economische dialoog en gedachtewisseling met Mário Centeno, voorzitter van de Eurogroep

ECON/9/00481

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie