EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

De commissie telt 61 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het functioneren van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel. Hieronder vallen ook de betrekkingen met relevante financiële instellingen en organisaties.

1.

Werkzaamheden

De Commissie Economische en Monetaire Zaken maakt afspraken over de normen voor nationale begrotingen en het vrij verkeer van kapitaal en betalingen. De commissie is bevoegd voor het toezicht op het internationaal monetair en financieel stelsel en de nationale banken. Ook de regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun, belastingen en financiële diensten, instellingen en markten, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten vallen onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Fotonaamfractie
Irene Tinagli Irene Tinagli iS&D

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie