EP-leden maken balans op van vijf jaar Juncker-commissie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 22 oktober 2019.

Europarlementariërs maakten de balans op van de Commissie van Jean-Claude Juncker i tijdens een debat op dinsdag

Juncker blikte terug op de afgelopen vijf jaar en op de behaalde resultaten van zijn Commissie met speciale aandacht voor het herstellen van groei, werkgelegenheid en investeringen, het geven van een nieuwe impuls aan Europa en de betrokkenheid van burgers, een focus op de grote vraagstukken van onze tijd en minder nieuwe wetgeving.

Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat de bankenunie - volgens Juncker de sleutel in de strijd tegen toekomstige crises - niet is voltooid, maar noemde successen zoals de Europese Pijler voor sociale rechten en nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers als belangrijke elementen voor eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels.

Hij noemde onder meer de relaties met Afrika en de 15 nieuwe handelsovereenkomsten als successen. De belangrijkste verdienste is echter dat de vrede in Europa is gehandhaafd. Hij riep de EP-leden op de strijd voor Europa en tegen het "domme" nationalisme niet op te geven.

Een aantal fractievoorzitters van het Europees Parlement bedankte Juncker voor zijn inzet op het gebied van economische en migratiecrises en de Brexit-onderhandelingen, voor het agenderen van sociale kwesties en het afzwakken van de begrotingsdiscipline. Juncker werd geprezen over zijn volharding om vrijheden te beschermen en belastingontduiking te bestrijden. Een aantal sprekers wezen ook op de inspanningen van de Commissie om investeringen te stimuleren, de interne markt te versterken en de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen.

Een aantal EP-leden bekritiseerden de Juncker-commissie voor gebrek aan daadkracht in de strijd tegen klimaatverandering, en veroordeelden de maatregelen om klokkenluiders te beschermen als te "terughoudend”. Er was ook te horen dat hij niet voldoende aandacht heeft gehad voor sociale kwesties.

U kunt het debat hier terugzien: https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/home.html