Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

9.00 - 10.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 18 november 2019 PV - PE644.729v01-00

 2-3 december 2019 PV - PE645.024v01-00

 12 december 2019 PV - PE644.986v01-00

 • 5. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ECON/9/02115

2019/2211(INI)

 

Rapporteur:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 Behandeling ontwerpverslag

10.00 - 11.30 uur

 • 6. 
  Economische dialoog en gedachtewisseling met Zdravko Marić, Ecofin-voorzitter en vice-premier en minister van Financiën van de Republiek Kroatië

ECON/9/02210

11.30 - 12.10 uur

 • 7. 
  Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/02343

 • 8. 
  2020/0901(NLE) N9-0003/2020 - C9-0006/2020
 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR - PE646.834v02-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met de kandidaat geselecteerd voor de functie

12.10 - 12.30 uur

 • 9. 
  Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/00819

2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] - C9-0085/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.104v01-00

AM - PE644.878v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.863v01-00

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

 • 10. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

ECON/9/00797

2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] - C9-0086/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.141v01-00

AM - PE644.879v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.861v01-00

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

ECON/9/00794

2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] - C9-0087/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.134v01-00

AM - PE644.880v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.870v01-00

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

15.00 - 15.40 uur

 • 12. 
  Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02365

 • 13. 
  2020/0902(NLE)
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met de kandidaat geselecteerd voor de functie

15.45 - 16.25 uur

 • 14. 
  Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02366

 • 15. 
  2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met de kandidaat geselecteerd voor de functie

16.30 - 17.10 uur

 • 16. 
  Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02367

 • 17. 
  2020/0904(NLE) N9-0006/2020 - C9-0011/2020
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met de kandidaat geselecteerd voor de functie

*** Stemming ***


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie