Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 23 januari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 9.15 uur

Gezamenlijke vergadering van ECON en ENVI (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

9.15 - 9.45 uur

 • 14. 
  Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/02343

 • 15. 
  2020/0901(NLE) N9-0003/2020 - C9-0006/2020
 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR - PE646.834v02-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 16. 
  Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02365

 • 17. 
  2020/0902(NLE)
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 18. 
  Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02366

 • 19. 
  2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 20. 
  Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

ECON/9/02367

 • 21. 
  2020/0904(NLE) N9-0006/2020 - C9-0011/2020
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 22. 
  Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 - C8-0484/2016

 

Corapporteurs:

 

Marek Belka (S&D)

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 23. 
  Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

ECON/9/00498

2019/2129(INI)

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR - PE642.911v01-00

AM - PE643.166v02-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 12.00 uur

 • 24. 
  Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/00819

2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] - C9-0085/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.104v01-00

AM - PE644.878v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.863v01-00

Adviezen:

 

ECON

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

 • 25. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

ECON/9/00797

2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] - C9-0086/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.141v01-00

AM - PE644.879v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.861v01-00

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

 • 26. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

ECON/9/00794

2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] - C9-0087/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.134v01-00

AM - PE644.880v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.870v01-00

Adviezen:

 

ECON

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 december 2019, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

9.45 - 10.15 uur

 • 27. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

ECON/9/01153

2019/2131(INI)

 

Rapporteur:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

AM - PE645.100v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

INTA, IMCO, AGRI

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2020, 12.00 uur

10.15 - 10.45 uur

 • 28. 
  Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

ECON/9/01635

2019/2126(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA - PE643.215v01-00

AM - PE644.953v01-00

Bevoegd:

 

BUDG* -

David Cormand (Verts/ALE)

PR - PE643.074v01-00

Adviezen:

 

ECON*

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 december 2019, 18.00 uur

10.45 - 11.15 uur

 • 29. 
  Bankenunie - jaarverslag 2019

ECON/9/01154

2019/2130(INI)

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR - PE643.187v01-00

AM - PE644.981v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 13 december 2019, 12.00 uur

 • 30. 
  Rondvraag
 • 31. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie