Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2019 10:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) i Toon locatie
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI) i

10.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-2)

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

 

Rapporteur:

 

Ibán García Del Blanco (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Goedkeuring ontwerpverslag

(eventueel)

 • 4. 
  Onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten bij de kandidaat-commissarissen
 • 5. 
  Rondvraag
 • 6. 
  Volgende vergaderingen

 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie