EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht i en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

De commissie telt 25 leden. Een van de belangrijkste taak van deze commissieleden is het helpen van het Europees Parlement om een weloverwogen standpunt in te nemen over juridische kwesties zoals: immuniteiten, keuze van de rechtsgrondslag en geschillen voor het Hof van Justitie.

1.

Werkzaamheden

De commissie Juridische zaken richt zich op de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgrondslagen en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Ook houdt de commissie zich bezig met de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit de Europese Unie betreft en de vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht. Kwesties als voorrechten en immuniteiten, onderzoek van de geloofsbrieven van de leden en het Statuut van de leden, van het personeel van de Europese Gemeenschappen en van het Hof van Justitie i vallen ook onder de werkzaamheden van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Adrián Vázquez Lázara iRENEW

Ondervoorzitter(s)

Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg Lara Wolters (PvdA) iS&D
Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
Raffaele Stancanelli iECR
Marion Walsmann iEVP

Lid/leden

Photographer: Jennifer Jacquemart Pascal Arimont iEVP
Press conference Martin SCHIRDEWAN (DE), and Manon AUBRY (FR), GUE/NGL Co-Presidents Manon Aubry iGUE/NGL
Gunnar Beck iID
Ilana Cicurel iRENEW
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Geoffroy Didier iEVP
Ibán García Del Blanco iS&D
Henna VIRKKUNEN in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Axel Voss iEVP
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Monitoring the application of EU law 2015 Gilles Lebreton iID
Jiří Pospíšil iEVP
Tiemo Wölken iS&D
Terry REIDTKE, Alice BAH KUHNKE, Karen MELCHIOR, Maria da Graça CARVALHO, Viviane Reding, Lara WOLTERS, Ursula von der Leyen, Evelyn REGNER and Samira RAFAELA Karen Melchior iRENEW
Sabrina Pignedoli iNI
Franco Roberti iS&D
Marie Toussaint iGroenen/EVA
Javier Zarzalejos iEVP
Maria-Manuel Leitão-Marques iS&D
Virginie Joron iID
Pierre Karleskind iRENEW

Plaatsvervanger(s)

Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Daniel Buda iEVP
Participation of Dimitris Avramopoulos, and Vĕra Jourová, Members of the EC, at the 10th European Forum on the rights of the child Caterina Chinnici iS&D
President Tusk visits Greece Magdalena Adamowicz iEVP
Alessandra Basso iID
Patrick Breyer iGroenen/EVA
Jorge Buxadé Villalba iECR
Eastern Partnership Ministerial meeting Heidi Hautala iGroenen/EVA
Andrzej Halicki iEVP
AntoniusMANDERS Toine Manders (CDA) iEVP
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Promotion of internet connectivity in local communities Angelika Niebler iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - EU Strategy on Syria Statement by the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Ilhan Kyuchyuk iRENEW
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Emmanuel Maurel iGUE/NGL
Antonio TAJANI - EP President meets with Emil RADEV Emil Radev iEVP
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Yana Toom iRENEW
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Thousands of cancellations of flights by Ryanair and the enforcement of the air passenger rights Regulation (EC) No 261/2004 - Council and Commission statements Kosma Złotowski iECR
Mislav Kolakušić iNI
Luisa Regimenti iEVP
Nacho Sánchez Amor iS&D
Iratxe García Pérez, Manfred Weber, Stéphane Séjourné and Ursula von der Leyen Stéphane Séjourné iRENEW
René Repasi iS&D
Jean-Paul Garraud iID
Catharina Rinzema Catharina Rinzema (VVD) iRENEW
Pascal Durand Pascal Durand iS&D

3.

Meer informatie