Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 12 december 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

9.00 - 10.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Openbare hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de Raad van toezicht van de ECB

ECON/9/00490

10.30 - 10.45 uur

*** Stemming ***

 • 5. 
  Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

ECON/9/01947

2019/2950(RSP)

 
 
   

RE - PE644.812v01-00

AM - PE644.844v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

*** Einde stemming ***

10.45 - 11.00 uur

 • 6. 
  Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen

ECON/9/01865

 

Rapporteur:

 

Inese Vaidere (PPE)

PR - PE644.767v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling ontwerpverslag

11.00 - 11.45 uur

 • 8. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

ECON/9/01153

2019/2131(INI)

 

Rapporteur:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

INTA, AGRI

 Behandeling ontwerpverslag

11.45 - 12.30 uur

 • 9. 
  Kredietservicers en kredietkopers

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] - C8-0115/2018

 

Corapporteurs:

 

Esther de Lange (PPE)

Irene Tinagli (S&D)

PR - PE644.827v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

IMCO, JURI

 Behandeling ontwerpverslag

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie