Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, BelgiŽ
locatie Altiero Spinelli (ASP)†i Toon locatie
zaal A1G-2
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)†i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-2)

9.00 - 10.00 uur

Onder het nieuwgekozen voorzitterschap

Met gesloten deuren

 • 5. 
  CoŲrdinatorenvergadering

* * *

10.00 - 11.30 uur

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Rechtsgrond (art. 40)
 • 7. 
  Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)
 • 8. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)
 • 9. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt

JURI/9/01855

2019/2149(IMM)

 

Rapporteur:

 

Marie Toussaint (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Goedkeuring ontwerpverslag

(eventueel)

 • 10. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck

JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

 

Rapporteur:

 

Andrzej Halicki (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Goedkeuring ontwerpverslag

(eventueel)

 • 11. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Elena Yoncheva

JURI/9/01943

2019/2155(IMM)

 

Rapporteur:

 

Gilles Lebreton (ID)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

* * *

11.30 - 12.30 uur

 • 12. 
  Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciŽle entiteiten die online actief zijn

JURI/9/02298

2020/2019(INL)

 

Rapporteur:

 

Tiemo WŲlken (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

   

Adviezen:

 

IMCO* -

(Renew)

 
 

CULT

   

 Gedachtewisseling

* * *

14.30 - 15.30 uur

 • 13. 
  Gedachtewisseling met Ewa Kopacz, de EP-coŲrdinator Kinderrechten - Presentatie van het werkprogramma van het coŲrdinatiebureau

15.30 - 18.30 uur

 • 14. 
  Subsidiariteit (art. 43)
 • 15. 
  Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

JURI/9/00229

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 - C8-0034/2017

 

Rapporteur:

 

Jůzsef SzŠjer (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

DEVE

   
 

INTA -

(PPE)

 
 

ECON -

Besluit: geen advies

 
 

EMPL -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI

   
 

ITRE

   
 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN

   
 

REGI

   
 

AGRI -

Bronis Ropė (Verts/ALE)

 
 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 

CULT

   
 

LIBE -

Besluit: geen advies

 
 

AFCO

   
 

FEMM -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

 • 16. 
  Kader voor ethische aspecten van artificiŽle intelligentie, robotica en aanverwante technologieŽn

JURI/9/02261

2020/2012(INL)

 

Rapporteur:

 

IbŠn GarcŪa Del Blanco (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

   

Adviezen:

 

AFET*

   
 

EMPL -

(S&D)

 
 

ENVI -

Adam Jarubas (PPE)

 
 

IMCO* -

(Verts/ALE)

 
 

TRAN* -

Valter Flego (Renew)

 
 

CULT -

Łukasz Kohut (S&D)

 
 

LIBE* -

Robert Roos (ECR)

 
 

AFCO -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling

 • 17. 
  Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiŽle intelligentie

JURI/9/02275

2020/2014(INL)

 

Bevoegd:

 

JURI -

(PPE)

 

Adviezen:

 

IMCO -

(Renew)

 
 

TRAN -

ClŠudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
 

LIBE -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling

 • 18. 
  Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van artificiŽle-intelligentietechnologieŽn

JURI/9/02279

2020/2015(INI)

 

Rapporteur:

 

Stťphane Sťjournť (Renew)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

Adviezen:

 

IMCO -

(ECR)

 
 

TRAN -

Andor Deli (PPE)

 
 

CULT -

Sabine Verheyen (PPE)

 
 

AFCO -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling

 • 19. 
  ArtificiŽle intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht

JURI/9/02269

2020/2013(INI)

 

Rapporteur:

 

Gilles Lebreton (ID)

 

Bevoegd:

 

JURI*

   

Adviezen:

 

AFET*

   
 

IMCO -

(PPE)

 
 

TRAN -

Ondřej KovařŪk (Renew)

 
 

LIBE -

Robert Roos (ECR)

 
 

AFCO -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling

Gezamenlijke behandeling

 • 20. 
  Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)

JURI/9/02017

***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 - C8-0243/2018

 

Rapporteur:

 

Franco Roberti (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 21. 
  Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

JURI/9/02016

***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 - C8-0242/2018

 

Rapporteur:

 

Emil Radev (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 22. 
  Rondvraag
 • 23. 
  Volgende vergaderingen

 18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie†i houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie