Raad Buitenlandse Zaken over relatie met Afrika en mensenrechten - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Raad Buitenlandse Zaken over relatie met Afrika en mensenrechten

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 25 november 2019.

Buitenlandse Zaken i

Op woensdag 27 november vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 9 december plaatsvindt in Brussel.

Naar verwachting zal de Raad onder het agendapunt Current Affairs stilstaan bij de Turkse operatie in Noordoost-Syrië, de Turkse gasproefboringen in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee en de recente ontwikkelingen in onder meer Hongkong, Libië en Bolivia. Verder zal de Raad spreken over de relatie van de Europese Unie (EU) met de Afrikaanse Unie (AU). Op initiatief van Nederland zal ook het onderwerp mensenrechten worden besproken, waarbij Nederland politieke steun zal bestendigen voor een wereldwijd mensenrechtensanctieregime zoals meerdere malen door de Tweede Kamer is bepleit.

  • 27/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 9 december 2019