Gender equality in the EU: the Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019.

De Raad i heeft conclusies aangenomen over gender­gelijke economieën in de EU, met input voor de gender­gelijkheids­strategie van de nieuwe Commissie. De conclusies werden opgesteld in het kader van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering, door de EU en haar lidstaten, van de VN-agenda voor gender­gelijkheid en empowerment van vrouwen (verklaring en actieprogramma van Peking uit 1995). Er wordt gewezen op de vooruitgang die de EU op bepaalde gebieden boekte, zoals de aanneming van de richtlijn evenwicht tussen werk en privé­leven, het groter aantal vrouwen in raden van bestuur van grote ondernemingen, en het verminderde aantal vrouwen en mannen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting. Tegelijkertijd worden de lidstaten en de Commissie verzocht gender­gelijkheid verder te bevorderen als politieke prioriteit, door middel van concrete maatregelen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers