Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen - Verklaring van Oostenrijk - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen - Verklaring van Oostenrijk

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 december 2019 (OR. en, de)

14990/19

Interinstitutioneel dossier: ADD 1

2019/0246(COD) i

PECHE 547 CODEC 1755

NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad Betreft: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 i wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen - Verklaring van Oostenrijk

Verklaring van Oostenrijk

Oostenrijk heeft er begrip voor dat de uitzonderlijk slechte kabeljauwstand in het oostelijke deel van de Oostzee om maatregelen vraagt voor de vissers die hierdoor inkomensverlies lijden. Oostenrijk herinnert aan de verklaring van de Europese Commissie en de Oostzeestaten van oktober 2019.

"De overeengekomen doelstelling is het ondersteunen van het herstel van de bestanden totdat deze terug duurzame niveaus hebben bereikt, zoals in het meerjarig beheersplan voor de Oostzee is bepaald. Het zal evenwel nog verscheidene jaren duren voordat dat herstel een feit is. Een en ander zal bijgevolg leiden tot overtollige visserijvlootcapaciteit en negatieve sociaal-economische gevolgen voor de getroffen gemeenschappen en visserijbedrijven in de lidstaten. De lidstaten rond de Oostzee en de Commissie beklemtonen daarom dat het zaak is de crisis goed te beheersen en doeltreffende controlemaatregelen voor de visserij te nemen om te voorkomen dat zich spillovereffecten op de visserij op andere soorten zouden voordoen."

Oostenrijk steunt financiële compensatie voor de vissers, maar wijst tegelijk op het belang van goed crisisbeheer en efficiënte controlemaatregelen, zoals bedoeld in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

________________________


2.

Behandeld document

12 dec
'19
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen - Algemene oriëntatie
NOTE
Presidency
14990/19
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.