Gewijzigde motie Leijten over een alternatief voor de huidige methodologie omtrent uitbreiding(ter vervanging van 21501-20-1494) - Europese Raad - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Gewijzigde motie Leijten over een alternatief voor de huidige methodologie omtrent uitbreiding(ter vervanging van 21501-20-1494) - Europese Raad

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1507

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1494

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Raad het advies van de Europese Commissie omarmt, gericht op een verdere integratie van Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie;

overwegende, dat het Verenigd Koninkrijk op het punt staat om de Europese Unie te verlaten en tegelijkertijd meerdere landen in de Europese Unie niet voldoen aan de Europese waarden en normen betreffende onder andere corruptie en rechtsstaat;

overwegende, dat landen ook op veel andere manieren kunnen worden geholpen om economisch en qua opbouw van rechtstaat vooruit kunnen komen, dan enkel door het proces te starten om lid te worden van de Europese Unie;

verzoekt de regering, zich in te zetten om gezamenlijk met gelijkgestemden een alternatief te zoeken voor de huidige methodologie omtrent uitbreiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

kst-21501-20-1507 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 21 501-20, nr. 1507


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.