Duits voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2020 (Duits Voorzitterschap)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo Duits voorzitterschap 2020

Van 1 juli tot en met 31 december 2020 vervulde Duitsland het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Duitsland volgde hiermee Kroatiė i op. Op 1 januari 2021 heeft Portugal i het voorzitterschap overgenomen.

De prioriteiten van het Duits voorzitterschap richtten zich vooral op de overkoepelende prioriteit van het herstel van Europa uit de coronacrisis. Deze prioriteit sluit aan bij de gemeenschappelijke doelen van de trojka i, die Duitsland samen met Portugal en Slovenië vormt. Aandachtspunten van het Duits voorzitterschap waren het stimuleren van de economie, het versterken van de onderlinge solidariteit en optreden als één geheel op het gebied van het buitenlands beleid, zodat de EU sterker en soevereiner kan worden ten opzichte van de buitenwereld.

1.

Prioriteiten Duits voorzitterschap

Het motto van het Duits voorzitterschap was: samen voor het herstel van Europa. Duitsland zag het als topprioriteit van het voorzitterschap om Europa uit de coronacrisis te leiden. Daarnaast had Duitsland nog twee andere hoofdonderwerpen:

  • De MFK 2021-2027 i onderhandelingen
  • Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (Brexitonderhandelingen)

Overige onderwerpen waren:

  • een sterkere en innovatieve Europese Unie
  • een eerlijke Europese Unie
  • een duurzame Europese Unie
  • een veilige Europese Unie, gebaseerd op Europese waarden
  • een sterkere en soevereine Europese Unie in de wereld.

2.

Meer informatie