Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid/EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

9.00 - 9.15 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 21 oktober 2019 PV - PE642.974v01-00

*** Stemming ***

 • 4. 
  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 - C8-0207/2018

 

Rapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Bevoegd:

 

ECON, ENVI

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde stemming ***

 • 5. 
  Rondvraag

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie