Deze week in het Parlement: brexit, hogere lonen voor vrouwen, herdenking van de Holocaust - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 6 juni 2020
kalender

Deze week in het Parlement: brexit, hogere lonen voor vrouwen, herdenking van de Holocaust

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 27 januari 2020.

Op de plenaire agenda in Brussel: De stemming over brexit, de genderloonkloof, een universele oplader voor alle toestellen en de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz.

Access to video: Video

(Duur van de video:01:29)

Stemming over brexit

Op 31 januari zal het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekken. Het Parlement zal over het terugtrekkingsakkoord stemmen tijdens de plenaire vergadering op woensdag om 18u. Om het akkoord te kunnen bekrachtigen, moet het worden goedgekeurd door een gewone meerderheid. In een resolutie waarschuwden Europarlementsleden dat het aanvaarden van het akkoord afhangt of de regering van het Verenigd Koninkrijk de bezorgdheid kan wegnemen over de rechten van burgers.

Het werkprogramma van de Commissie

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal op donderdagochtend het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 voorstellen aan de Europarlementsleden.

Herdenking van de Holocaust

Dit jaar is het de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz. Het Parlement zal de slachtoffers van de Holocaust herdenken met een ceremonie op woensdag 29 januari. Het Naziregime doodde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 6 miljoen Joden, Roma en andere vervolgde groepen.

Een universele oplader

Om de geschatte 51.000 ton aan elektronisch afval te verminderen die jaarlijks te wijten is aan oude telefoonopladers, pleiten Europarlementsleden op donderdag voor de ontwikkeling van een universele oplader die past op alle mobiele toestellen, tablets, e-readers en andere draagbare toestellen. Deze ontwikkeling zou niet enkel elektronisch afval verminderen, maar ook de kosten drukken voor de consument én de veiligheid en interoperabiliteit van opladers verbeteren.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Ondanks dat het principe “gelijk loon voor gelijk werk” ingevoerd werd door het Verdrag van Rome in 1957, verdienen vrouwen in de EU gemiddeld 16% minder per uur dan mannen. Het Europees Parlement blijft pleiten voor meer actie om deze kloof te dichten. Op donderdag zal er worden gestemd over de volgende stappen die moeten genomen worden om een gelijk loon te verzekeren.

Burgerschapswet van Indië

Sommige EP-leden zullen tijdens de plenaire vergadering hun zorgen uiten over de controversiële burgerschapswet van Indië omdat critici zeggen dat moslims die vluchten wegens religieuze vervolging niet in aanmerking komen voor de Indische nationaliteit, terwijl het recht wel wordt gegeven aan vluchtelingen van andere godsdiensten.

Westelijke Balkan

Als voorbereiding op de top EU-Westelijke Balkan die in mei zal plaatsvinden in Zagreb, zullen Parlementsvoorzitter David Sassoli en de sprekers van de Kroatische en Westelijke Balkanese parlementen op dinsdag een debat voeren over de aanhoudende discussies over EU-uitbreiding.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200123STO70929