Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Straatsburg - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 13 februari 2020 10:00 - 11:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) i Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI) i

10.00 - 11.00 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

 • 3. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

REGI/9/02117

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Francesca Donato (ID)

PA - PE645.032v01-00

AM - PE646.910v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 23 januari 2020, 18.00 uur

*** Einde stemming ***

 • 4. 
  Rondvraag
 • 5. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

Meer in het bijzonder gaat het om: