EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie.
 • 2. 
  de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang.
 • 3. 
  coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie.
 • 4. 
  ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.
 • 5. 
  de betrekkingen met het Comité van de regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Younous Omarjee iGUE/NGL

Ondervoorzitter(s)

    Krzysztof Hetman iEVP
    Adrian-Dragoş Benea iS&D
    Isabel Benjumea Benjumea iEVP
    Cristian Ghinea iRENEW

Lid/leden

    Corina Creţu iS&D
    Constanze Krehl iS&D
    Andrea Cozzolino iS&D
    Tamás Deutsch iEVP
    Peter Jahr iEVP
    Valdemar Tomaševski iECR
    Viktor Uspaskich iRENEW
    Raffaele Fitto iECR
    Martina Michels iGUE/NGL
    Pascal Arimont iEVP
    Franc Bogovič iEVP
    Rosa D'Amato iNI
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Monika Vana iGroenen/EVA
    Andrey Novakov iEVP
    Mathilde Androuët iID
    Tom Berendsen (CDA) iEVP
    Erik Bergkvist iS&D
    Stéphane Bijoux iRENEW
    Christian Doleschal iEVP
    Francesca Donato iID
    Mircea-Gheorghe Hava iEVP
    Ondřej Knotek iRENEW
    Elżbieta Kruk iECR
    Cristina Maestre Martín De Almagro iS&D
    Pedro Marques iS&D
    Andżelika Anna Możdżanowska iECR
    Niklas Nienass iGroenen/EVA
    Alessandro Panza iID
    Tsvetelina Penkova iS&D
    Caroline Roose iGroenen/EVA
    André Rougé iID
    Susana Solís Pérez iRENEW
    François Alfonsi iGroenen/EVA
    Chiara Gemma iNI
    Nora Mebarek iS&D
    Vincenzo Sofo iID

Plaatsvervanger(s)

    Jan Olbrycht iEVP
    Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
    Rovana Plumb iS&D
    Herbert Dorfmann iEVP
    Tonino Picula iS&D
    Daniel Buda iEVP
    Stanislav Polčák iEVP
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Maria Spyraki iEVP
    Álvaro Amaro iEVP
    Vlad-Marius Botoş iRENEW
    Rosanna Conte iID
    Katalin Cseh iRENEW
    Ciarán Cuffe iGroenen/EVA
    Josianne Cutajar iS&D
    Lena Düpont iEVP
    Laurence Farreng iRENEW
    Isabel García Muńoz iS&D
    Alexandra Geese iGroenen/EVA
    Mónica Silvana González iS&D
    Elisabetta Gualmini iS&D
    Hannes Heide iS&D
    Krzysztof Jurgiel iECR
    Niyazi Kizilyürek iGUE/NGL
    Izabela-Helena Kloc iECR
    Maximilian Krah iID
    Mauri Pekkarinen iRENEW
    Maxette Pirbakas iID
    Peter Pollák iEVP
    Simone Schmiedtbauer iEVP
    Tomislav Sokol iEVP
    Vera Tax (PvdA) iS&D
    Veronika Vrecionová iECR
    Stefania Zambelli iID
    Stelios Kympouropoulos iEVP
    Isabel Carvalhais iS&D
    Martin Buschmann iNI
    Anna Deparnay-Grunenberg iGroenen/EVA
    Sandro Gozi iRENEW
    Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI