EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

De commissie bestaat uit 43 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het mede-ontwikkelen van het beleid regionale ontwikkeling en cohesie en het controleren en vaststellen van de uitgaven uit de fondsen die hiervoor bestemd zijn. Ook beoordeelt zij de gevolgen van andere beleidsterreinen van de Europese Unie die raken aan regionale ontwikkeling en cohesie.

1.

Werkzaamheden

Specifiek is de commissie medeverantwoordelijk voor:

 • 1. 
  de ontwikkeling en werking van het beleid van de Europese Unie waar het gaat om regionale ontwikkeling en cohesie.
 • 2. 
  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten die te maken hebben met het regionaal beleid van de Unie.
 • 3. 
  de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie die te maken hebben met economische en sociale samenhang in de EU.
 • 4. 
  coördinatie van de structuurfondsen van de Unie.
 • 5. 
  de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid.
 • 6. 
  ultraperifere regio's en eilanden, maar ook grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.
 • 7. 
  de betrekkingen met het Comité van de Regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.
 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Participation of Corina Creţu, Member of the EC, at a meeting of the Committee on Regional Development of the EP Younous Omarjee iGUE/NGL

Ondervoorzitter(s)

Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Vlad-Marius Botoş iRENEW
Krzysztof Hetman iEVP
Nora Mebarek iS&D

Lid/leden

Marcos Ros Sempere iS&D
Alin Mituța iRENEW
Corina Cretu Corina Creţu iS&D
Press conference : Democracy, Diversity, Dialogue and Decision for all François Alfonsi iGroenen/EVA
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Andrea Cozzolino iS&D
Photographer: Jennifer Jacquemart Pascal Arimont iEVP
3468th Economic and Financial Affairs Council Franc Bogovič iEVP
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Matteo Adinolfi iID
T.B.W. (Tom) Berendsen (Bron: Website CDA.nl) Tom Berendsen (CDA) iEVP
ECOFIN Council (Budget) Erik Bergkvist iS&D
Stéphane Bijoux iRENEW
Committee on Petitions public hearing ' Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and protection of minorities ' Peter Jahr iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.State of play in Turkey, in particular with regard to the constitutional referendum Manolis Kefalogiannis iEVP
Christian Doleschal iEVP
Chiara Gemma iNI
Mircea-Gheorghe Hava iEVP
Ondřej Knotek iRENEW
Adrian-Dragoş Benea iS&D
Valdemar Tomaševski iECR
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Martina Michels iGUE/NGL
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
Elżbieta Kruk iECR
Cristina Maestre Martín De Almagro iS&D
Dan-Ştefan Motreanu iEVP
Andżelika Anna Możdżanowska iECR
Niklas Nienaß iGroenen/EVA
Alessandro Panza iID
Tsvetelina Penkova iS&D
Caroline Roose iGroenen/EVA
André Rougé iID
Susana Solís Pérez iRENEW
Irène Tolleret iRENEW
Maxette Pirbakas iNI
Matthias Ecke iS&D
Eric Minardi iID
Denis Nesci iECR

Plaatsvervanger(s)

ANIT - Press conference on animal welfare during transport Isabel Carvalhais iS&D
Sandro Gozi iRENEW
Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Daniel Buda iEVP
Álvaro Amaro iEVP
Asger Christensen iRENEW
Katalin Cseh iRENEW
Ciarán Cuffe iGroenen/EVA
Josianne Cutajar, Helena Dalli, Maria João Rodrigues (from left to right) Josianne Cutajar iS&D
Jeanne Barseghian, Mayor of Strasbourg and Deputy President of the Eurometropolis, on the left, Anna Deparnay-Grunenberg, European Deputy, on the right and Dubravka Šuica. Anna Deparnay-Grunenberg iGroenen/EVA
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
Laurence Farreng iRENEW
Isabel García Muñoz iS&D
EP Press conference on the Digital Services Act (DSA) - outcome of the vote in committee Alexandra Geese iGroenen/EVA
EP Press conference on the situation in Venezuela Mónica Silvana González iS&D
Hannes Heide iS&D
Krzysztof Jurgiel iECR
Niyazi Kizilyürek iGUE/NGL
Izabela-Helena Kloc iECR
Jan Olbrycht iEVP
Press conference on ' The Missing Scenario: there are alternatives for Europeans ' Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
Rovana Plumb Rovana Plumb iS&D
Stefano Mallia, Marie-Antoinette Maupertuis, Corina Creţu and Tonino Picula (from left to ... Tonino Picula iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Stanislav Polčák iEVP
Plenary session - Week 22 2017 in Brussels - Uniform format for visas Bronis Ropė iGroenen/EVA
Photographer: Milos Bicanski Maria Spyraki iEVP
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Yana Toom iRENEW
Stelios Kympouropoulos iEVP
Mauri Pekkarinen iRENEW
Peter Pollák iEVP
Simone Schmiedtbauer iEVP
Tomislav Sokol iEVP
Vera Tax (Bron: Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Vera Tax (PvdA) iS&D
Stefania Zambelli iID
Camilla Laureti iS&D
Elena Lizzi iID
Sabrina Pignedoli iNI
Ana Miranda iGroenen/EVA
Maximilian Krah iID
Rosanna Conte iID

3.

Meer informatie