Grensoverschrijdende samenwerking: het Interreg-programma van de EU brengt burgers al 30 jaar dichter bij elkaar - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Grensoverschrijdende samenwerking: het Interreg-programma van de EU brengt burgers al 30 jaar dichter bij elkaar

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 17 februari 2020.

In 2020 is het 30 jaar geleden dat Interreg van start ging, het emblematische programma van de EU om de territoriale samenwerking tussen grensregio's te bevorderen. Naar aanleiding van het jubileum heeft Elisa Ferreira i, commissaris voor Cohesie en Hervormingen, de volgende verklaring afgelegd:

Interreg is een programma dat mij erg dierbaar is. Interreg is een uniek samenwerkingsinstrument dat regio's en landen in staat stelt om met behulp van financiering ter bevordering van cohesie gemeenschappelijke uitdagingen samen aan te gaan. De Interreg-projecten bewijzen dat grenzen geen barrières hoeven te zijn, maar kansen bieden voor groei en succesvolle samenwerking. De afgelopen 30 jaar en dankzij talrijke door de EU ondersteunde projecten heeft Interreg de meer dan 170 miljoen Europeanen in grensregio's dichter bij elkaar gebracht, hun leven verbeterd en nieuwe kansen voor samenwerking gecreëerd.

De 30e verjaardag van Interreg valt op een cruciaal moment in de geschiedenis van de EU. Nu we met ernstige wereldwijde en lokale problemen worden geconfronteerd, moeten we het vertrouwen van de burgers terugwinnen en resultaten boeken. Al 30 jaar lang bouwt Interreg stap voor stap aan Europa zonder iemand in de kou te laten staan. Interreg zal dit ook in de toekomst blijven doen, maar dit jubileum biedt tevens de gelegenheid om ons opnieuw over een fundamentele waarde van de Europese Unie te beraden: het verlangen om samen te werken in de vaste overtuiging dat we samen sterker zijn.”

Achtergrondinformatie

De Europese territoriale samenwerking (ETS), beter bekend als Interreg, is in 1990 van start gegaan en een emblematisch programma in het kader van het cohesiebeleid. Het programma biedt een kader voor gezamenlijke acties en de uitwisseling van beleidsmaatregelen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten. De overkoepelende doelstelling van de Europese territoriale samenwerking (ETS) bestaat erin een harmonieuze economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Unie als geheel te bevorderen. Interreg is opgezet rond drie vormen van samenwerking: grensoverschrijdende samenwerking (Interreg A), transnationale samenwerking (Interreg B) en interregionale samenwerking (Interreg C).

Tot nu toe zijn er vijf Interreg-programmeringsperioden geweest: Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) en Interreg V (2014-2020).

De samenwerkingsprogramma's van Interreg worden in heel Europa uitgevoerd met een totale begroting van ruim 12 miljard EUR (inclusief de bijdrage van de EU en de lidstaten) voor de programmeringsperiode 2014-2020.

De campagne naar aanleiding van 30 jaar Interreg heeft het hele jaar 2020 plaats met als thema's: buren, groen en jongeren. De campagne zal de balans opmaken van de resultaten uit het verleden en nagaan wat in de toekomst meer en beter kan worden gedaan.

Meer informatie

Factsheet: “Interreg: 30 years of cooperation across European borders in 2020”

Europese territoriale samenwerking