Coronavirus: Commissie biedt financiering aan innovatief vaccinbedrijf CureVac - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

Coronavirus: Commissie biedt financiering aan innovatief vaccinbedrijf CureVac

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 16 maart 2020.

De Commissie heeft CureVac, een uiterst innovatieve vaccinontwikkelaar in het Duitse Tübingen, vandaag tot 80 miljoen EUR aan financiële steun toegezegd voor de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen het coronavirus in Europa. Voorzitter van de Europese Commissie i Ursula von der Leyen i en commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel i hebben via videoconferentie met de bedrijfsleiding van CureVac gesproken. Ook vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) Ambroise Fayolle nam deel aan de besprekingen. De steun zou worden verleend in de vorm van een EU-garantie op een momenteel door de EIB verstrekte lening voor eenzelfde bedrag in het kader van de financieringsfaciliteit voor besmettelijke ziekten binnen InnovFin, onderdeel van Horizon 2020.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “In deze volksgezondheidscrisis is het van het grootste belang dat wij onze toonaangevende onderzoekers en technologiebedrijven ondersteunen. Wij zijn vastbesloten om CureVac van de nodige financiering te voorzien om de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen het coronavirus zo snel mogelijk verder te brengen. Ik ben er trots op dat wij toonaangevende bedrijven zoals CureVac hebben in de EU. Zij hebben hier hun wortels, maar hun vaccins zullen iedereen ten goede komen, in Europa en daarbuiten.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Ondersteuning van onderzoeks- en innovatieinitiatieven op topniveau in de EU vormt een essentieel onderdeel van onze gecoördineerde respons om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In 2014 won CureVac al de toen door de EU net ingestelde aanmoedigingsprijs voor innovatie. In deze kritieke tijden willen wij de in de EU gevestigde onderzoeks- en innovatieactiviteiten van CureVac verder ondersteunen. Europese wetenschap en innovatie staan centraal in ons beleid voor de bescherming van de volksgezondheid.”

Ambroise Fayolle, vicevoorzitter voor Innovatie van de Europese Investeringsbank: “De EIB is en blijft dé EU-bank voor innovatie, in de huidige gezondheidscrisis zelfs meer dan ooit. Vanuit onze solide, succesvolle en lange werkrelatie met de Commissie op het gebied van financiële instrumenten voor onderzoek en innovatie (InnovFin) willen wij ons ten volle inzetten om CureVac bij verdere opschaling te ondersteunen, ten bate van burgers in de EU en daarbuiten.”

CureVac, opgericht in 2000, is een Duits biofarmaceutisch bedrijf dat een nieuwe technologie heeft ontwikkeld om een van de grootste belemmeringen bij het gebruik van vaccins weg te nemen: de noodzaak de vaccins stabiel te houden zonder koeling. Deze vaccintechnologie is gebaseerd op messenger-RNA-moleculen (mRNA) die het immuunsysteem stimuleren. Uit voorbereidend onderzoek is gebleken dat de technologie veelbelovend is voor een snelle respons op COVID-19. Als de doeltreffendheid ervan kan worden bewezen, kan het mogelijk worden miljoenen vaccindoses in bestaande productiefaciliteiten van CureVac tegen lage kosten te produceren. CureVac is al begonnen met zijn programma voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 en verwacht tegen juni 2020 de klinische proeven te kunnen starten.

De Commissie had in 2014 al oog voor het potentieel van CureVac om mensen over de hele wereld op een veilige en betaalbare wijze te voorzien van levensreddende vaccins. Toen ontving CureVac de destijds door de EU net ingestelde aanmoedigingsprijs voor innovatie van 2 miljoen EUR, die werd gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, KP7. De prijs was bedoeld om de verdere ontwikkeling van CureVacs baanbrekende premisse te ondersteunen. De Commissie en de EIB voeren nu gezamenlijk hun inspanningen op om CureVac de nodige middelen te geven, waarbij zij gebruikmaken van hun lange en succesvolle samenwerking met betrekking tot financiële instrumenten ter ondersteuning van onderzoek en innovatie, zoals het programma InnovFin en in het bijzonder de financieringsfaciliteit voor besmettelijke ziekten daarbinnen, onderdeel van Horizon 2020.

Achtergrond

De steun voor CureVac maakt deel uit van de gecoördineerde EU-respons op de bedreiging voor de volksgezondheid die uitgaat van COVID-19.

In nauwe samenwerking met de industrie heeft de Commissie tot 140 miljoen EUR aan overheidsgeld en private middelen gemobiliseerd om onderzoek dat dringend nodig is, te ondersteunen. Op 6 maart kondigde de Commissie aan dat zij 17 projecten heeft geselecteerd waarbij 136 onderzoeksteams betrokken zijn en die in totaal 47,5 miljoen EUR zullen ontvangen uit Horizon 2020, haar programma voor onderzoek en innovatie. De teams zullen zich toewijden aan de ontwikkeling van vaccins, nieuwe behandelingen, diagnostische tests en medische systemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarnaast wordt via een op 3 maart gepubliceerde oproep van het initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI) tot 45 miljoen EUR aan Horizon 2020-middelen geïnvesteerd voor aanvullend onderzoek, dat met eenzelfde bedrag vanuit de farmaceutische industrie moet worden aangevuld en dus tot 90 miljoen EUR kan oplopen.

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie veel geïnvesteerd in onderzoek, juist om voorbereid te zijn op dit soort noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Verscheidene door de EU gefinancierde projecten dragen momenteel al bij aan de Europese en de wereldwijde paraatheids- en responsactiviteiten.