35437 NL - wetsvoorstel
Fiscale verzamelwet 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 april 2020 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i, en de staatssecretaris van Financiën, Van Huffelen i.

 

Het wetsvoorstel regelt onder meer de volgende veranderingen: - een regeling voor het compenseren van de mensen die door de Belastingdienst zijn benadeeld in de kindertoeslagaffaire; - geen belastingaftrek meer voor contante giften; - strengere regels voor het toekennen van de ANBI-status aan organisaties; - strengere regels voor het verzenden, vervoeren of ontvangen van geld, waardevolle goederen en documenten, die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 14 april 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354372
Voorstel van wet
 
2 14 april 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354373
Memorie van toelichting
 
2 16 april 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354371
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.