Vooruitblik: 1 - 14 juni 2020 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

Vooruitblik: 1 - 14 juni 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2020.

Er zijn voor deze periode geen Raadszittingen gepland. Om voort te werken aan de collectieve respons op COVID-19 in een reeks sectoren en om andere kwesties aan te pakken, zijn er verscheidene video­conferenties gepland.

Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Dinsdag 2 juni

Informele videoconferentie van de ministers van Sport

Donderdag 4 juni

Informele videoconferentie van de ministers van Justitie

Informele videoconferentie van de ministers van Vervoer

Vrijdag 5 juni

Informele videoconferentie van de ministers van Binnenlandse Zaken

Informele videoconferentie van de ministers van Telecommunicatie

Maandag 8 juni

Informele videoconferentie van de ministers van Landbouw

Informele videoconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling)

Dinsdag 9 juni

Informele videoconferentie van de ministers van Handel

Informele videoconferentie van de ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Informele videoconferentie van de ministers van Economische Zaken en Financiën

Donderdag 11 juni

Eurogroep

Vrijdag 12 juni

Informele videoconferentie van de ministers bevoegd voor Interne Markt en Industrie

Informele videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid

Zie voor videobeelden van Raadszittingen en voor audiovisueel materiaal de volgende websites van de Raad: