Eerste strategie voor lange termijn ooit gepubliceerd door de Commissie

woensdag 9 september 2020, 13:26

DEN HAAG (PDC i) - Eurocommissaris Sefčovič i presenteerde vandaag het "Strategic Foresight Report". Het rapport moet helpen Europees beleid toekomstbestendig te maken. Het geeft aan welke keuzes de EU op de langere termijn zou kunnen en moeten maken om problemen die nu en straks spelen op te lossen. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie i op dit niveau een dergelijke visie publiceert.

De intentie is dat deze visie doorwerkt in de concrete beleidsvoorstellen van alledag. Dit rapport stelt weerbaarheid centraal. Zo moet de EU minder afhankelijk zijn van anderen in cruciale sectoren als technologie en energie, en beter voorbereid zijn op het uitbreken van een pandemie. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in plannen om de digitale infrastructuur waar mogelijk lokaler te laten opereren. Dat bespaart veel energie en versterkt de technologische positie van de EU.

Commissaris Sefčovič gaf in een interview met Politico aan dat hij graag ziet dat alle lidstaten op nationaal niveau werk maken van een dergelijke aanpak. Binnen zijn eigen Europese Commissie ziet hij ook nog ruimte om deze manier van denken sterker te verankeren.

Bron: Europese Commissie, EURactiv.com, Politico