De zeven levens van Abraham Kuyper. Een nieuwe politieke biografie

maandag 28 september 2020, 10:00

DEN HAAG (PDC i) - Op 28 september 2020 verscheen het boek 'De zeven levens van Abraham Kuyper', de nieuwste biografie over Abraham Kuyper. Hoewel er inmiddels al een tiental biografieën over de oud-premier zijn geschreven, wist historicus Johan Snel toch nog redelijk onbekende feiten te vergaren. Dit was mogelijk dankzij de recente digitalisering van met name Kuypers brieven- en krantenarchief. De biografie is gepubliceerd met het oog op de honderdste sterfdag van Kuyper: 8 november 2020.

Kuyper was de grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij i (ARP), de partij van de 'kleine luyden': middenstanders, boeren, lagere ambtenaren en arbeiders. Daarnaast stichtte hij het dagblad De Standaard, de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk, nadat hij een afscheidingsbeweging (Doleantie) had geleid. Hij was ook predikant en werd in 1874 Tweede Kamerlid, maar verliet de Kamer al na drie jaar. Hij keerde in 1894 echter terug en werd leider van de ARP.

Van 1901 tot 1905 leidde Kuyper een coalitiekabinet i, dat vooral in de herinnering bleef voortleven door het beëindigen van de Spoorwegstaking in 1903 en door de ontbinding van de Eerste Kamer in 1904. In 1908 kwam hij in conflict met Heemskerk i en in 1909 kwam hij in opspraak door de zgn. lintjesaffaire i. Desondanks werd hij tot zijn dood door zijn achterban als de door God gegeven leider beschouwd.