Meerderheid Eerste Kamer lijkt wijziging grondwets­herzienings­procedure te steunen

woensdag 7 oktober 2020, 11:08

DEN HAAG (PDC i) -In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af voor het wetsvoorstel van minister Ollongren i om de grondwetsherzieningprocedure te wijzigen. Het voorstel heeft betrekking op de tweede lezing van een grondwetswijziging en moet ervoor zorgen dat deze vlot wordt afgehandeld. Gisteren werd het debat dit voorstel in eerste lezing in de Eerste Kamer gevoerd.

Verder behandelde de Eerste Kamer een voorstel voor een kiescollege voor niet-ingezetenen. Personen met de Nederlandse nationaliteit, die in het buitenland wonen, kunnen nu niet stemmen op leden van de Eerste Kamer. Ollongren stelt nu voor om een kiescollege voor niet-ingezetenen in te stellen.

Verschillende fracties gaven aan hier niet mee in te zullen stemmen zoals de PVV en de SGP. Ook waren er verschillende vragen aan minister Ollongren, met name over de samenstelling van het kiescollege. Ook de SP-fractie gaf aan te aarzelen om met dit voorstel in te stemmen.

Op dinsdag 13 oktober stemt de Eerste Kamer over deze voorstellen en de ingediende motie.

Bron: website Eerste Kamer