Ollongren dreigt in Kamerbrief met boete voor slechte financiële huishouding Forum voor Democratie (FVD)

woensdag 16 december 2020, 10:32

DEN HAAG (PDC i) - Minister Kajsa Ollongren i (BZK i) overweegt Forum voor Democratie i (FVD) een boete op te leggen van 25.­000 euro als de financiële jaarverslagen niet aan de kwaliteitseisen gaan voldoen. Dat schrijft ze in een Kamerbrief in reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp).

De minister is het eens met de Ctfpp dat het een ernstige zaak is dat de FVD al jaren gebrekkige jaarverantwoordingen aanlevert. Ollongren gaat ook melding doen bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en de Autoriteit Financiële Markten. Zowel FVD als jongerenorganisatie JFvD i moeten daarnaast ook nog een goedkeurende controleverklaring over hun ledenaantallen overhandigen.

FVD zelf stelt dat de financiële administratie inmiddels op orde is gebracht. Ook bij andere politieke partijen zijn onvolkomenheden in hun verantwoordingen aangetroffen, maar die hebben nog niet tot een dergelijke reactie van de minister geleid.

Bron: Rijksoverheid, NOS