35742 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over groen in de stad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 26 februari 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Bromet (GL) i en Von Martels (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(30 stuks)

2 25 februari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357421
Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad
 
2 25 februari 2021, initiatiefnota, nr. 2     KST357422
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad
 
2 28 april 2021, brief, nr. 3     KST357423
Brief lid / fractie; Brief van de leden Bromet en Boswijk inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.