Producten voor tweeërlei gebruik: wat zijn het en waarom zijn er nieuwe regels nodig?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021.

Link naar de video: Producten voor tweeërlei gebruik

De EU werkt aan nieuwe exportregels voor producten voor tweeërlei gebruik om te voorkomen dat deze producten worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen.

Wat zijn producten voor tweeërlei gebruik?

Producten voor tweeërlei gebruik zijn producten die zijn ontworpen voor civiel gebruik en die als ze in verkeerde handen vallen, gebruikt worden om mensenrechten te schenden of terroristische aanslagen te plegen. Ze kunnen van alles zijn, van drones tot chemicaliën.

Hoewel deze producten de levens van mensen kunnen verbeteren, kunnen ze ook worden uitgebuit. Autoritaire regimes kunnen de producten gebruiken om de bevolking onder controle te houden, terwijl terroristische groeperingen ze kunnen gebruiken om aanslagen te plegen.

Waarom zijn er nieuwe regels nodig?

Om te voorkomen dat producten voor tweeërlei gebruik worden hergebruikt op manieren die de mensenrechten schenden, wil de EU ervoor zorgen dat strikte exportregels voorkomen dat ze worden verkocht aan mensen of organisaties die ze willen uitbuiten.

De EU werkt momenteel aan actualisering van de bestaande regels om rekening te houden met recente technologische ontwikkelingen, waaronder nieuwe instrumenten voor cyberbewaking, en een betere bescherming van de mensenrechten.

Wat is de volgende stap?

De Raad i en het Parlement i zijn het voorlopig eens geworden over de nieuwe regels, maar moeten deze regels beiden officieel goedkeuren voordat ze in werking treden.

Europarlementariërs zullen op donderdag 25 maart over de nieuwe regels debatteren en stemmen.

Lees meer over hoe het handelsbeleid van de EU bijdraagt aan het bevorderen van mensenrechten

Productinformatie

REF.: 20210319STO00424