Akkoord Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering voor 2021-2027

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op woensdag 28 april 2021.

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het vernieuwde Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering voor ontslagen werknemers (EFG). Het fonds biedt steun aan mensen die door structurele veranderingen hun baan verloren zijn. Bijvoorbeeld door grote wereldwijde ontwikkelingen, zoals veranderende EU-handelsbetrekkingen of een economische crisis. Het geld uit het EFG kan onder andere ingezet worden voor het vinden van een nieuwe baan of het opzetten van een eigen bedrijf.

Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder op dit dossier: “De wereld veranderd in een razend tempo. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en daar komt nu ook de coronacrisis bij. We moeten zorgen dat mensen mee kunnen blijven komen met deze veranderingen. Bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen voor omscholing en trainingen voor ontslagen werknemers. Het is daarom heel belangrijk dat er eindelijk een vernieuwd programma is voor het EFG. De financiële steun uit het fonds komt niet ten goede aan bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Met het geld kunnen werkzoekenden aan een baan geholpen worden of ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen bedrijf. De afgelopen jaren is er ook in Nederland met succes gebruik gemaakt van financiële steun uit het EFG. Door het sluiten van verschillende winkels kwamen veel personeelsleden uit de detailhandel in Drenthe en Overijssel op straat te staan. Zij werden geholpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Net als personeelsleden van de financiële sector in Noord-Nederland die hun baan verloren door het sluiten van filialen van banken. Op deze manier tonen we in Europa onze solidariteit met mensen die hun baan verliezen en helpen we hen weer op weg.”

In het nieuwe programma, dat loopt van 2021-2027, is onder andere de ondergrens om in aanmerking te komen voor EFG-steun verlaagd van 500 naar 200 ontslagen werknemers. Daarnaast zijn er extra voorwaarden voor steun toegevoegd waardoor ook medewerkers die ontslagen worden door veranderingen in de interne markt, door automatisering of digitalisering in aanmerking komen voor steun.