Plenaire hoogtepunten: COVID-19 certificaat, EU-VK, investeringen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021.

Link naar de video: Hoogtepunten van de plenaire sessie

Europarlementariërs bepaalden hun standpunt over een COVID-19-reiscertificaat, keurden de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK goed, evenals belangrijke investeringsprogramma's.

Op donderdag heeft het Parlement i zijn standpunt uiteengezet over een certificaat dat gemakkelijker en veilig reizen tijdens de pandemie mogelijk maakt, dat laat zien of een persoon is gevaccineerd, een recent negatief testresultaat heeft of recent is hersteld van COVID-19. Europarlementariërs willen geen aanvullende beperkingen, zoals quarantaine of testen voor reizigers met het ‘EU COVID-19-certificaat’. Ze riepen ook op tot toegang tot "universele, toegankelijke, tijdige en gratis tests". Het doel is om tot een akkoord te komen voor de zomer.

Het Parlement heeft de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK met een grote meerderheid formeel goedgekeurd. In de overeenkomst zijn de regels voor het toekomstige partnerschap zijn vastgelegd. Tijdens het debat op dinsdag voerden de leden van het Europees Parlement aan dat de deal de beste optie was om de ergste gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU tot een minimum te beperken. Ze benadrukten ook dat het Parlement een belangrijke rol moet spelen bij het toezicht op de overeenkomst.

Link naar de video: Betrekkingen tussen de EU en het VK

Het Parlement keurde ook grote programma's goed binnen de langetermijnbegroting van de EU: Horizon Europa (€95 miljard), dat wetenschap, onderzoek en innovatie financiert; het LIFE-programma (€5,4 miljard), ter ondersteuning van klimaatactie, biodiversiteit en schone energie; en het ruimtevaartprogramma (€ 14,8 miljard) inclusief satellietdiensten zoals Galileo en Copernicus.

Link naar de video: LIFE programma

Europarlementariërs keurden donderdag ook de geactualiseerde rechten van treinreizigers goed die steun in geval van vertragingen en de hulp aan mensen met een handicap verhogen.

Woensdag keurde het Parlement nieuwe regels goed die internetbedrijven zoals Facebook of YouTube dwingen om terrorismeprogaganda binnen een uur na kennisgeving te verwijderen. Dit verwijst naar afbeeldingen, audio of video's die mensen aanzetten tot het plegen van terroristische daden, maar geen journalistieke of educatieve inhoud, noch controversiële opvattingen over gevoelige kwesties.

Op donderdag betreurden de leden van het Europees Parlement de toename van Russische troepen aan de Oekraïense grens, de aanval in Tsjechië en de gevangenneming van oppositieleider Alexei Navalny. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, moet de EU duidelijk maken dat de gevolgen ernstig zijn, waaronder een onmiddellijke stopzetting van de EU-invoer van olie en gas uit dit land, zeiden de Europarlementariërs. In een afzonderlijk debat riepen ze op tot meer politieke betrokkenheid om de betrekkingen tussen de EU en India te verbeteren. Hun aanbevelingen komen voorafgaand aan de top op 8 mei.

Europarlementariërs steunden ook Digitaal Europa, het eerste financiële instrument van de EU voor digitale infrastructuur en technologieën dat 7,6 miljard euro zal investeren in vijf gebieden: supercomputing, kunstmatige intelligentie, beveiliging, geavanceerde digitale vaardigheden en een breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving.

Link naar de video: Digital Europe programme

Op dinsdag keurden de EP-leden een versterking van het Europees mechanisme voor civiele bescherming goed, zodat de EU sneller en effectiever kan reageren op grootschalige noodsituaties zoals pandemieën of aardbevingen. Het mechanisme heeft een budget van 3,319 miljard euro voor 2021-2027, ongeveer vijf keer zoveel als in de voorgaande zeven jaren. Op dezelfde dag vernieuwde het Parlement het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering om meer Europeanen toegang te geven tot financiële steun als ze hun baan verliezen als gevolg van globalisering of andere maatschappelijke uitdagingen.

Link naar de video: Het EU-mechanisme voor civiele bescherming

De leden van het Europees Parlement keurden ook de financiering voor 2021-2027 goed voor het Europees Defensiefonds, het EU-ruimteprogramma en het programma voor de interne markt.

Ook op dinsdag stemde het Parlement voor schoner zeevervoer als onderdeel van de inspanningen voor een klimaatneutraal Europa. Naast een emissiereductie van 40 procent in 2030, pleiten EP-leden voor alternatieve brandstoffen als vervanging van zware oliën en andere vergroeningsmaatregelen voor Europese havens en schepen.

Link naar de video: Hoe de EU het zeevervoer heeft veranderd

Lobbyisten zullen zich moeten aanmelden bij het EU-transparantieregister en informatie moeten vrijgeven om te lobbyen bij het Parlement, de Raad en de Commissie. Een nieuwe overeenkomst tussen de drie Europese instellingen kreeg dinsdag de goedkeuring van de EP-leden.

Het Parlement heeft ook een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting. De leden benadrukten dat de huidige internationale belastingregels verouderd zijn. Als een akkoord over nieuwe belastingregels op OESO-niveau beter aansluit bij de veranderingen die economieën hebben ondergaan als gevolg van globalisering en digitalisering, mislukt, moet de EU het alleen doen, zeiden ze.

Meer over de plenaire vergadering

Volg het Parlement op sociale media

Productinformatie

REF.: 20210422STO02653