Nieuw programma Erasmus+

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021.

Het Erasmus programma is al jarenlang een van de meest succesvolle Europese projecten, en wordt ook als zodanig erkent door Europeanen. Het programma biedt grensoverschrijdende mogelijkheden voornamelijk voor jongeren op het gebied van onderwijs, opleiding en sport. Goed nieuws dus dat ook de komende zeven jaar deze mogelijkheden gegarandeerd zijn. In het parlement hebben we vorige week namelijk ons akkoord gegeven voor het programma van Erasmus+ voor de periode 2021-2027. Ten opzichte van het afgelopen programma is de financiering flink uitgebreid waardoor nog meer (jonge) Europeanen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het fonds.

De komende jaren is in het programma ook meer aandacht voor inclusie, zo moeten lidstaten en de Europese Commissie zorgen voor betere toegang tot onderwijs en mobiliteit voor bijvoorbeeld mensen met een handicap of personen die in armoede leven. Op die manier kunnen meer mensen gebruik maken van Erasmus+.

Ook is de aanvraagprocedure voor het programma makkelijker gemaakt waardoor ook kleinere organisaties eenvoudig en gebruiksvriendelijker een beroep kunnen doen op de mogelijkheden die Erasmus+ biedt. Ik ben ook zeer tevreden dat er in het nieuwe programma meer aandacht en geld beschikbaar wordt gesteld voor leermobiliteit in het beroepsonderwijs. Juist voor studenten op het mbo liggen er ook mogelijkheden aan de andere kant van de grens. De zogeheten kenniscentra voor beroepsopleiding worden in het nieuwe programma volledig uitgerold. In deze kenniscentra werken lokale en regionale partners zoals bedrijven en onderwijsinstellingen samen om onder andere vraag naar en aanbod van vaardigheden beter op elkaar af te stemmen.

Ik ben blij dat we nu een nieuw, mooi en ambitieus programma voor Erasmus+ voor de komende jaren hebben liggen. Juist tijdens deze Covid-19-crisis hebben de jongeren het ontzettend moeilijk en vallen veel perspectieven op bijvoorbeeld een studie of stage in het buitenland tijdelijk weg. Hopelijk kan dit de komende tijd toch nog gedeeltelijk ingehaald worden. Ooit heb ik zelf ook ervaring mogen opdoen in het buitenland met behulp van Erasmus+ en ik ben blij dat dit voor jongeren in de komende jaren ook gegarandeerd blijft.