Conferentie over de toekomst van Europa officieel van start

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021.

Op 9 mei is tijdens een officiële ceremonie in Straatsburg het startschot gegeven voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Deze datum is geen toeval, omdat op 9 mei ook Europadag gevierd wordt. Dit is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa en de verjaardag van de Schuman-verklaring; de toespraak in 1950 van de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman over nieuwe politieke samenwerking in Europa.

De conferentie bestaat uit een serie debatten en discussies waarbij de burger centraal staat. Alle Europeanen kunnen hun ideeën delen over de grote vraagstukken en uitdagingen die onze gezamenlijke toekomst bepalen. Denk hierbij onder meer aan vragen zoals: Hoe pakken we gezamenlijk de klimaatcrisis aan? Hoe zorgen we voor voldoende werkgelegenheid? Hoe kunnen we een Europese economie creëren die niet meer afhankelijk is van China en de VS? Wat is de beste aanpak voor de migratiecrisis? Hebben we een Europees leger nodig of moeten nationale legers effectiever gaan samenwerken?

Gedurende het jaar zal er een aantal sessies met burgerpanels plaatsvinden, waarvan een in Maastricht. Verder worden er plenaire vergaderingen georganiseerd met Europarlementariërs, nationale parlementariërs, regionale- en lokale vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Raad, bedrijven en vakbonden en uiteraard Europese burgers. Ik heb de eer gekregen om hier als een van de 108 leden van het Europees Parlement aan deel te nemen. Ik zal dit vol overgave doen en zie er erg naar uit om de toekomst van Europa actief mede vorm te geven. Deze nieuwe rol sluit mooi aan op mijn eerdere werkzaamheden in aanloop naar de start van de conferentie, waarbij ik onderdeel mocht zijn van de EVP-werkgroep over de toekomst van Europa. In deze werkgroep heb ik samen met mijn EVP-collega’s vele uren gediscussieerd hoe wij op basis van onze christendemocratische normen en waarden de toekomst van Europa voor ons zien.

Wilt u zelf actief betrokken zijn bij een van de vele evenementen die plaatsvinden in het kader van deze conferentie? Check dan deze link en meld u aan! Tevens nodig ik iedereen uit om via deze link zijn of haar ideeën te delen over allerlei thema’s die ook uw toekomst bepalen. Laat uw stem horen!