Plenaire hoogtepunten: covidcertificaat, LUX-prijs, biodiversiteit

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021.

Link naar de video: Hoogtepunten van de plenaire sessie van juni

Terug in Straatsburg hadden de EP-leden een volle agenda met stemmen over het covidcertificaat, de rechtsstaat, Belarus en biodiversiteit

COVID-19

Woensdag gaf het Parlement groen licht voor het Europees digitaal covidcertificaat. Volgende week wordt de wet ondertekend. In een debat voorafgaand aan de stemming drongen de Europarlementariërs er bij de EU-landen op aan om het vóór 1 juli uit te voeren. Hoewel het certificaat algemeen wordt gezien als een instrument om de bewegingsvrijheid te herstellen, onderstreepten de leden van het Europees Parlement het belang van de mensenrechten.

Donderdag steunden Europarlementariërs een tijdelijke ontheffing van patenten op coronavaccins. Ze zeiden dat dit de wereldwijde toegang tot betaalbare vaccins zou moeten verbeteren en tekorten zou moeten aanpakken. De plenaire stemming kwam na een levendig debat over het onderwerp in mei.

Biodiversiteit

Het Parlement heeft haar standpunt ingenomen over de biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen en over hoe de huidige biodiversiteitscrisis aanpakken. Europarlementariërs willen dat tegen 2030 ten minste 30 procent van het land en de zee van de EU wordt beschermd.

LUX-Publieksprijs

President Sassoli maakte woensdag de winnaar van de LUX-Publieksprijs bekend: ‘Collective’ is een documentaire van regisseur/producent Alexander Nanau over het personderzoek naar corruptie in de Roemeense gezondheidszorg na een tragische brand. Voor het eerst kon ook het publiek meestemmen over de winnende film.

De rechtsstaat

Sinds 1 januari zijn wetten van kracht die betalingen uit de EU-begroting afhankelijk stellen van de eerbiediging van de rechtsstaat door de lidstaten; tot dusver heeft de Commissie geen maatregelen genomen en moet zij nog de laatste hand leggen aan de richtlijnen voor de tenuitvoerlegging. In een resolutie die donderdag werd aangenomen, gaven de leden van het Europees Parlement de Commissie twee weken de tijd om haar verplichtingen na te komen, anders zal het Parlement de Commissie aanklagen wegens nalaten om een besluit te nemen.

ESF+

Dinsdag nam het Parlement het belangrijkste instrument van de EU aan dat investeert in mensen en de komende zeven jaar ongelijkheid aanpakt. Het programma van het Europees Sociaal Fonds+ richt zich op de bestrijding van kinderarmoede en jeugdwerkloosheid in Europa.

Europa als wereldspeler

Het Parlement keurde ook het nieuwe Global Europe-programma goed, dat tegen 2027 79,5 miljard euro zal investeren in ontwikkeling en internationale samenwerking in de buurlanden en daarbuiten.

Belarus

Op 10 juni riep het Parlement de EU op om degenen te straffen die betrokken waren bij de gedwongen landing van een vliegtuig in Minsk en bij de aanhouding van de Belarussische journalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega. EP-leden dringen er bij de Raad op aan om de Belarussische personen en entiteiten die betrokken zijn bij de gedwongen landing en de ontvoeringen zo snel mogelijk te bestraffen.

Herstelplannen

Nationale herstelplannen die gebruik maken van EU-herstelfondsen moeten gericht zijn op het ondersteunen van de groene en digitale transities, het groeipotentieel stimuleren en de EU-waarden respecteren, zeiden leden van het Europees Parlement in een resolutie op donderdag.

Dierenwelzijn

Als reactie op het Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age’, ondertekend door 1,4 miljoen mensen uit de hele EU, riepen EP-leden de Commissie op om met een voorstel te komen om kooien in de veehouderij tegen 2027 te verbieden.

Brexit Adjustment Reserve

EP-leden riepen op om het Brexit-fonds van 5 miljard euro direct beschikbaar te stellen voor sectoren zoals visserij en kmo's die het zwaarst door Brexit worden getroffen.

Meer informatie

Volg het Parlement op sociale media

Productinformatie

REF.: 20210603STO05416