Besluitenlijst procedurevergadering maandag 14 juni 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering maandag 14 juni 2021
Document­datum 14-06-2021
Publicatie­datum 14-06-2021
Kenmerk T.J.E. van Toor 2021A01216 5
Commissie(s) Buitenlandse Zaken (BUZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 14 juni 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

10

 

DEF

i.v.m. agendapunt

8, 9

 

EU

i.v.m. agendapunt

8, 16, 17

 

J&V

i.v.m. agendapunt

14

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 17 juni 2021 12.30 - 13.15 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17 juni 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.J.E. van Toor - 14 juni 2021

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17-06-2021

-2021Z10642

Geen punten aangemeld.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 3. 
  Agendapunt: Noot:

Geplande activiteiten van de commissie

 • • 
  vr 25-06-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing ministerie Buitenlandse Zaken (digitaal)
 • • 
  ma 28-06-2021 11.30 - 12.30Technische briefing ministerie Buitenlandse Zaken (digitaal)
 • • 
  wo 30-06-2021 13.00 - 14.00 Gesprek De heer Van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges bij de NAVO do 01-07-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding) Voorstel: procedurevergadering een week later houden, op donderdag 8 juli (zodat de commissie ook over de behandeling van de meest recente brieven nog voor het reces een besluit kan nemen).
 • • 
  do 01-07-2021 16.30 - 17.30 Gesprek VS Chargé d'Affaires Marja Verloop
 • • 
  do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • • 
  do 26-08-2021 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • • 
  wo 08-09-2021 en do 09-09-2021 Conferentie van EU-parlementen over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid:

Ter bespreking: resultaat inventarisatie voor deelname bespreken.

Nog te plannen commissie activiteiten

 • Commissiedebat artikel-100 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali (na ontvangst van aanvullende artikel 100-brief, na de zomer)
 • Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (na zomerreces)
 • Notaoverleg Mensenrechten (na zomerreces)
 • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld). Voorstel: vanwege volle agenda's gesprek uitstellen tot een datum na het zomerreces.
 • Videogesprek met Parlement Mongolië (na zomerreces)

Nog te plannen plenaire debatten:

 • 26. 
  Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
 • 35. 
  Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa, staatssecretaris JV)
 • 85. 
  Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen (Markuszower) (staatssecretaris JV, minister BuZa)
 • 3. 
  Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
 • 9. 
  Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 • 55. 
  Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (minister BuZa)
 • 4. 
  Agendapunt:    Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

Zaak:    Brief commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 4 juni 2021

Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers - 2021Z09846 Voorstel:    Ter bespreking.

Noot:    Het lid Van Weerdenburg zal aanwezig zijn bij de vergadering om de brief kort

toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 • 5. 
  Agendapunt:    Planning procedurevergaderingen najaar 2021

Noot:    Steeds op een donderdag van 12.30 tot 13.15 uur op de volgende data:

16 september (voor deze eerste vergadering geldt een afwijkende tijd, namelijk 12.15-13.15 uur), 30 september, 14 oktober,

Herfstreces, vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021),

28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 16 december (Kerstreces, vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022)

 
 • 6. 
  Agendapunt:

Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek.

Zaak:

Brief derden - Nationale ombudsman te Den Haag - 12 mei 2021

Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek - 2021Z08035

Voorstel:

Gesprek plannen, na het zomerreces, maar voor de behandeling van de Staat van het Consulaire.

Volgcommissie(s):

OCW, SZW, VWS, FIN, DiZa, BuZa, EZK, BiZa, J&V, I&W

 • 7. 
  Agendapunt:

Noot:

Planning buitenlandse werkbezoeken

In besloten deel van de vergadering.

U ontvangt ter vergadering een korte notitie.

 • 8. 
  Agendapunt:

Brieven bewindspersonen

Geannoteerde agenda NAVO Top van 14 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 1 juni 2021 Geannoteerde agenda NAVO Top van 14 juni 2021 - 2021Z09425

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds behandeld in commissiedebat NAVO Top d.d. 7 juni 2021.

DEF, EU

 • 9. 
  Agendapunt:

Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie van 1 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021 Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie van 1 juni 2021 -2021Z09944

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds behandeld in commissiedebat NAVO Top d.d. 7 juni 2021.

DEF

 • 10. 
  Agendapunt:

Recente ontwikkelingen in China en de situatie in Xinjiang

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021 Recente ontwikkelingen in China en de situatie in Xinjiang - 2021Z09934

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken op 8 juli 2021. Op vrijdag 25 juni (10.00-11.00 uur) verzorgt het ministerie een ambtelijke briefing voor de commissieleden over o.a. de relatie met China.

Volgcommissie(s):

BuHaOS

 • 11. 
  Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35830-V-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021 Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35830-V-2) - 2021Z09937

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken d.d. 9 juni 2021.

Noot:

De minister is verzocht de beantwoording uiterlijk op vrijdag 25 juni aan de Kamer te sturen, zodat er desgewenst een tweeminutendebat kan plaatsvinden in de week van 29 juni.

 • 12. 
  Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021 Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1) - 2021Z09936

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken d.d. 9 juni 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) (Kamerstuk 35571-3)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021 Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2020 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) (Kamerstuk 35571-3) - 2021Z09935

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken d.d. 9 juni 2021.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juni 2021 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17 - 2021Z10318

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerd voor commissiedebat MH-17 d.d. 16 juni 2021.

J&V

 • 15. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse deelname G20 2021 (Kamerstuk 32429-17)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juni 2021 Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse deelname G20 2021 (Kamerstuk 32429-17) - 2021Z10321

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Europa

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 27 mei 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 1 juni 2021 Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 mei 2021 -2021Z09482

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 16 juni 2021.

Volgcommissie(s):

EU

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 21 juni 2021

 • 17. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

 • 18. 
  Agendapunt:

Noot:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 10 juni 2021 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 21 juni 2021 -2021Z10480

Reeds geagendeerd voor commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 16 juni 2021.

EU

Overig

Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

 • 1. 
  2021Z10540 Aan minister Buza - feitelijke vragen Suppletoire begroting 08-06-2021
 • 2. 
  2021Z10534 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 08-06-2021
 • 3. 
  2021Z09923 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over zich inzetten voor een staakt-het-vuren 04-06-2021
 • 4. 
  2021Z09779 Aan minister Buza - uitvoering motie De Roon 03-06-2021
 • 5. 
  2021Z08695 Aan minister Buza - Schrift overleg Strategische partnerschapsovereenkomst tussen EU en Japan 18-05-2021
 • 6. 
  2021Z06546 Aan ministers Buza en Def - verzoek toezending aanvullende artikel 100-brief missie Mali 20-04-2021 (in brief van 12 mei 2021 laat minister weten de brief na het zomerreces aan de Kamer te zullen sturen)
 • 7. 
  2021Z06400 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie mededeling HV en de Europese Commissie inzake EU-Turkije relaties19-04-2021
 • 8. 
  2021Z06380 Aan minister BuZa Kabinetsappreciatie vragen op het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020. 19-042021

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

T.J.E. van Toor 2021A01216

5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.