Besluitpunt "Beantwoording feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse / Zaken (Kamerstuk 35830-V-2)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)
vergadering 2021-06-14
volgnummer 11
 

Zaak:

 

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken dd. 9 juni 2021.

Noot:

De minister is verzocht de beantwoording uiterlijk op vrijdag 25 juni aan de

Kamer te sturen, zodat er desgewenst een tweeminutendebat kan plaatsvinden in de week van 29 juni.

 

1.

Nederlandse dossiers