Besluitpunt "Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)
vergadering 2021-06-14
volgnummer 12
 

Zaak:

 

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken dd. 9 juni 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers