Hofvijver juni 2021: 'Weg van de waan van de dag'

maandag 28 juni 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC i) - In het vandaag verschenen juni-nummer van de Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut, blikken drie recent afgezwaaide Kamerleden terug op hun tijd in de Tweede Kamer. Ronald van Raak (SP), Kees Verhoeven (D66) en Eppo Bruins (CU) gaan op verzoek van het Montesquieu Instituut in op hun rolopvatting als Kamerlid. Zij adviseren daarmee hun opvolgers in de nieuwe Kamer. Er is volgens hen niet alleen een andere bestuurscultuur nodig, maar ook een andere cultuur in het parlement. Eén die niet draait om ‘oppervlakkige moties en spoeddebatten voor de bühne’ en ‘scoringsdrift’, maar om ‘gedegen wetgeving als basis voor parlementaire tegenmacht.’

Verder besteedt deze Hofvijver aandacht aan de toekomstige relatie van de EU met Zwitserland nu de onderhandelingen over het samenwerkingsverdrag zijn beëindigd. Christa Tobler maakt in een interview de vergelijking met Brexit, hoe zal deze relatie er in de toekomst uitzien?

Ook wordt teruggeblikt op het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie tijdens de eerste helft van 2021, dat voornamelijk in het teken stond van groen en digitaal herstel na de coronacrisis. Hoe succesvol zijn de Portugezen hiermee geweest? Daarnaast alvast een vooruitblik op Slovenië, het land dat in juli voor de tweede maal de voorzittersrol op zich neemt. Wat staat er allemaal op de planning?

Tot slot wordt in dit nummer van de Hofvijver een nieuwe serie gelanceerd: 'Dualisme over de grens', waarbij als eerste de Duitse Bondsdag onder de loep worden genomen.

Dit en meer in het juni-nummer van de Hofvijver.