Akkoord uitbreiding Europees Asielagentschap - belangrijke stap in EU-Migratiebeleid

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021.

Er is vandaag voorzichtig beweging gekomen in de discussie over het Europees asiel- en migratiebeleid, die lange tijd vast zat. Vandaag hebben het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over het uitbreiden van het ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) tot een volwaardig Europees asielagentschap. Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder migratie is blij met het akkoord: “eindelijk zien we schot in de Europese migratiezaak, het debat hierover duurt nu al vijf jaar. Dat is veel te lang, terwijl de noodzaak aan fatsoenlijke ondersteuning in de lidstaten op het gebied van asiel nooit is verminderd.” Met het nieuwe mandaat krijgt het agentschap de beschikbaarheid over een pool van 500 experts, waarvan 24 Nederlanders, die uitgezonden kunnen worden naar lidstaten wanneer de nood aan de man is. Het agentschap kan de lidstaten in het gehele asielproces bijstaan door o.a. het beschikbaar stellen van experts, geven van advies, juridische ondersteuning bij besluiten of een beroep daartegen, maar ook hulp bij bijvoorbeeld de registratie van een asielverzoek.

Uitgerekend vandaag bracht het EASO een rapport uit waaruit blijkt dat er in het begin van dit jaar nog 773.600 lopende asielzaken waren in de EU. Bij ongeveer 42% van alle aanvragen wordt het verzoek uiteindelijk ook toegekend. Lenaers: “Hoewel het totaal aantal aanvragen is afgenomen, zien we in een aantal lidstaten juist weer een toename in het aantal asielaanvragen. Dit drukt enorm op de nationale administratieve systemen en medewerkers. Lange wachttijden zorgen bovendien voor grote onzekerheid bij de mensen die asiel aanvragen, zij moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn om schrijnende situaties door jarenlange procedures te voorkomen. Het Asielagentschap kan met raad en daad bijstaan en zo de werkdruk verlichten.”

De CDA-politicus hoopt dat de doorbraak op dit dossier beleidsmakers en politici inspireert om ook vaart te maken met het Migratie- en asielpact, een pakket aan hervormingen van het Europees migratiebeleid dat al langere tijd muurvast zit. “Het is te hopen dat dit eerste akkoord het gewenste momentum creëert om ook overeenkomsten te vinden op alle andere openstaande asiel- en migratiedossiers. We moeten als Europa toch in staat zijn om met menselijke, efficiënte en werkbare oplossingen voor het migratievraagstuk te komen.” aldus Lenaers.