Besluitpunt "Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel dd. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 3
 

Zaak:

Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel dd. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek - 2021Z11765

Voorstel:

Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van maatschap Engwerda-

Keurentjes om in gesprek te gaan?