Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om:

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Voorzitter is J.L. (Jaco) Geurts. Ondervoorzitter is A.M. (Anne-Marijke) Podt. Griffier is dhr. R. Jansma.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
3RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Ing. D.G. (Derk) Boswijk MScBoswijk MSc, D.G.CDA
6Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
7Ernst BoutkanBoutkan MA, E.Volt
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
916-Thom van CampenCampen MSc, A.A.H. vanVVD
10DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
1118-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
13Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
14Foto D.J.G. (Dion)  GrausGraus, D.J.G.PVV
15Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
1624-Peter de GrootGroot MSc, P.Ch. deVVD
17tjeerdGroot, Dr. Tj.C. deD66
18Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
19K.B. (Kiki) Hagen MAHagen MA, K.B. D66
2040-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
21RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink MSc, H.P.M.SP
22Foto R.J. (Roelien)  KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
23Foto A. (Alexander)  KopsKops, A.PVV
24Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
25fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
26Mohammed MohandisMohandis, M.PvdA
27Foto E. (Edgar)  MulderMulder, E.PVV
28Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
29Anne-Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
30S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
3138-Mark StrolenbergStrolenberg, M.F.VVD
32Joris ThijssenThijssen, Ir. J.PvdA
33Peter ValstarValstar, P.J.VVD
34Vestering, L. (Leonie)Vestering, L.PvdD

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-04-15 36076 - Natuurcompensatiebank i rood kruisje
2021-12-27 35998 - Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete i groen vinkje
2021-10-26 35949 - Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-12-15 36277 - Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur 2e
2022-11-24 36250 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-30 36213 - Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2022 (uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2021-02-26 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad  
2020-11-03 35616 - Initiatiefnota “Weidse blik op de weidevogels”  
2020-02-12 35393 - Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk