Besluitpunt "Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 17
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 30 augustus 2021 / Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk - 2021Z14692

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen