Besluitpunt "SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 18
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 2 juli 2021 / SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021 - 27858- 552

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

I&W, SZW, VWS

Volgcommissie(s):