Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over stukken met betrekking tot overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 23
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Natuur op 7 oktober 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers