Besluitpunt "Start regeling ongedekte vaste kosten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 25
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers