Besluitpunt "Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid / Garantiestelling Nationaal Groenfonds"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 28
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 7 september 2021 / Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling / Nationaal Groenfonds - 2021Z15020

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.