Besluitpunt "Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2- 32. / emissie glastuinbouw 2030"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 32
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers