Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 38
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 

1.

Nederlandse dossiers