Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over het akkoord over het / Gemeenschappelijk Landbouwbeleid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 40
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 

1.

Nederlandse dossiers